The Community Centre has a new kitchen/Gegin Newydd i’r Ganolfan Gymuned.

New kitchen cabinets have been built in the kitchen in the Community Centre in Llangors. It is now looking very smart, clean and professional as you can see from the photo.We are extremely grateful to Powys County Council’s Covid Community Recovery Fund for giving the Centre a 50% grant towards the cost of purchasing the cabinets, new tables and crockery.

Mae cabinetau cegin newydd wedi eu hadeiladu yn y gegin yn y Ganolfan Gymunedol yn Llangors. Mae nawr yn edrych yn smart iawn, yn lân ac yn broffesiynol fel y gwelwch o’r llun. Rydym yn hynod ddiolchgar i Gronfa Adfer Cymunedol Covid Cyngor Sir Powys am roi grant o 50% i’r Ganolfan tuag at gost prynu’r cypyrddau, byrddau newydd a llestri. .