Croeso

Ein nod yw bod yn ganolbwynt ar gyfer anghenion hamdden ac addysgol trigolion Llangors a’r ardal gyfagos a fydd yn hawdd ei ddefnyddio ac yn agored i bawb yn y gymuned. Mae gennym bwyllgor rheoli bach sydd bob amser yn chwilio am fwy o aelodau a syniadau am weithgareddau yn ogystal â chodi arian. Ar hyn o bryd rydym yn ymwneud â datblygu ardal fach, a oedd yn rhan o hen safle ysgol y pentref, fel maes hamdden i bobl o bob oed a byddwn yn galw am help i symud y prosiect hwn yn ei flaen yn y Flwyddyn Newydd. Yn y cyfamser rydym yn un o elusennau dewisol Co-op Talgarth eleni, felly cofrestrwch eich cerdyn Co-op ar-lein, gan ein dewis ni fel eich elusen leol.

Cyfleusterau a Llogi’r Neuadd

Edrychwch o amgylch ein gwefan a chysylltwch â ni os gallwn ni helpu gydag unrhyw ymholiadau neu gwestiynau a allai fod gennych.

COOP LOGO

£ 2865.53 Wedi’i godi.

Diolch enfawr i’r Co op a phawb a’n cefnogodd.