Sustainable Development Grant

Grant Supported by the Sustainable Development Fund –  Brecon Beacons National Park Authority

Grant Cynorthwyd gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy – Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

The Committee of Llangors Youth and Community Centre is delighted to announce that it has been awarded a grant of £840 from the Brecon Beacons National Park Sustainable Development Fund for the replacement of six large double glazed windows.

This work will commence soon with Mark Alder, Window Wizard, Talgarth.

We are extremely grateful to Brecon Beacons National Park for this grant.

Mae Pwyllgor Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llangors yn falch iawn o gyhoeddi ei fod wedi derbyn grant o £840 o Gronfa Datblygu Cynaliadwy Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer amnewid chwe ffenestr wydr dwbl mawr.

Bydd y gwaith hwn yn cychwyn yn fuan gyda Mark Alder, Dewin Ffenestr, Talgarth.

Dyn ni yn hynod ddiolchgar i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am y grant hwn.

Melrose East, Cadeirydd, Llangors Youth & Community Centre

October 2021